Tuesday, January 31, 2012

Setiap Manusia pasti ditemani syetan

Setiap Manusia pasti ditemani syetan; Pernahkah anda berfikir hal tersebut? kenapa kita susah atau malas untuk melakukan sholat/ hal wajib l...

Monday, January 30, 2012

Tugas Malaikat yang Belum Kita Ketahui

Setiap yang diciptakan oleh Allah SWT pasti mempunyai tujuan , tidak terkecuali para malaikat. Malaikat diciptakan untuk beriman dan beriba...

Dimanakah tempat kita setelah maut menjemput

Dimanakah tempat kita setelah maut menjemput ? Pernahkah anda berfikir tentang hal ini. mungkin tidak! karena kadang esenangan dunia telah...

Sunday, January 29, 2012

Pedihnya Sakaratul Maut

Sakaratul maut adalah peristiwa sakitnya kematian. Penderitaan yang paling akhir bagi seorang yang hidup. Sebelum nyawa manusia dicabut,...

Saturday, January 28, 2012

Manfaat dan keutamaan membaca surat Al Ikhlas

PAda kesempatan kali ini akan membahas tentang Faedah atau keutamaan surat Al ikhlas. al ikhlas merupakan surat ke 112 pada Alquran.   Dal...

Thursday, January 26, 2012

zakat, hukum, penerima dan manfaatnya

Zakat  adalah bagian dari harta kita yang wajib dikeluarkan untuk mereka yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut kete...

Tuesday, January 24, 2012

Safa dan Marwah pada Rukun Sa'i

" Sesungguhnya " Safa " dan " Marwah " itu ialah sebahagian daripada Syiar (lambang) agama Allah; maka sesiapa ya...

Monday, January 23, 2012

Sholat adalah Tiang Agama

Sering kita pernah mendengar kata bahwa sholat adalah tiang agama. kenapa? apa alasannya? Tamim Al-Daary memberitahukan, Rasulullah Saw...

Wednesday, January 18, 2012

Disaat Malaikat Jibril dan Mikail Menangis

Dalam sebuah kitab karangan Imam al-Ghazali menyebutkan bahawa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai al-Abid (ahli ibadah) pada lan...

Thursday, January 12, 2012

Alquran dan Kandungan Ilmu Pengetahuan

Al Qur'an adalah kitab yang di dalamnya berisi berita yang kesemuanya terbukti benar. Fakta-fakta ilmiah serta berita mengenai peris...

Monday, January 9, 2012

Terjadinya Alam semesta Menurut Alquran

Dalam salah satu teori mengenai terciptanya alam semesta (teori big bang), disebutkan bahwa alam semesta tercipta dari sebuah ledakan kosm...

Tuesday, January 3, 2012

Nama Bayi dengan Asmaul Husna

Sebelumnya kita telah membahas masalah tips untuk nama bayi . untuk postingan kali ini adalah contoh-contoh nama yang menggunakan Asmaul H...

Monday, January 2, 2012

Panduan Memilih Nama Bayi dalam Islam

Dalam istilah jawa sering disebut bahwa " Asmo iku kinaryo jopo" atau artinya nama ialah sebuah doa. jadi tidak benar jika da...

Sunday, January 1, 2012

Pandangan Toleransi dalam Islam

” Hai Manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan be...